Infinite scroll

0 1049
สรุปเรื่องที่อาจารย์สอน 1. การรดน้ำต้นไม้ การรดน้ำต้นไม้ควร รดที่ราก ไม่ใช่ที่ผล ดังนั้น เราควรที่จะดูแลพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก่อน ที่จะทุ่มเวลาทั้งหมดให้ลูกเรา2. ปริศนาธรรมในหนังไซอิ๋ว กับการเข้าสู่นิพพาน การเดินทางสู่ให้มุ่งสู่ไซที หรือการเข้าสู่นิพพาน ของพระถัง จะต้องมีตัวละคร คือไซอิ้ว คือ ปัญญา พระถัง คือ ศรัทธา/...

0 925
เราจะประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร? หลาย ปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฮาวาย ฉันแอบชื่นชมคนที่เล่นกระดานโต้คลื่นเป็น มีหลายครั้งที่ฉันขอยืมกระดานโต้คลื่นของเพื่อนมาลองเล่น แต่จนแล้วจนรอด ฉันก็ยังเล่นไม่ได้ โต้คลื่นไม่เป็นอยู่ดี ในช่วงเวลานั้น โรเบิร์ต (ซึ่งเกิดและเติบโตฮาวาย) ซื้อกระดานโต้คลื่นอันใหม่มา ฉันอยากไปโต้คลื่นกับเขาบ้าง จึงเช่ากระดานโต้คลื่นอันหนึ่งในราคา 10 เหรียญต่อชั่วโมง มันเป็นกระดานโต้คลื่นสำหรับนักเล่นมือใหม่ เราสองคนนอนบนกระดาน ใช้มือสองข้างพายน้ำ พาตัวเองเข้าหาคลื่น ผลจบลงแบบที่คุณน่าจะคาดเดาได้ ฉันจมอยู่ใต้คลื่นตลอดทั้งหนึ่งชั่วโมงนั้น ขณะ ที่กำลังรู้สึกท้อ ฉันเห็นครูสอนเล่นกระดานโต้คลื่นกำลังอธิบายวิธีการและสอนเด็ก 3 คนอยู่ข้างๆ...

0 1309
คุณอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์พูดดี 11 นาที ได้เนื้อหาและแรงบันดาลใจยิ่ง ในขณะที่คนอื่น ๆ บอกว่าต้องเร่งยกระดับการศึกษาของชาติ แต่คุณอนันต์ตั้งคำถามว่า คนที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเรียนเก่งจริงหรือไม่ ? ประเทศไทยเน้นเรื่องการศึกษามาก จนลืมเรื่องความสำคัญของการฝึก "นิสัย" คนไทยควรจะมีนิสัยอย่างไร จึงจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต คนที่มีนิสัยดี เหมือนเรามีเครื่องจักรที่ดีในตัว ไม่ว่าไปทำอะไรก็จะดี คุณอนันต์ เจ้าของแลนด์แอนด์เฮาส์ เล่าว่าเกิดมาในครอบครัวยากจนในบ้านมีคนมากถึง 31คน ถือเป็นสถานที่สำคัญฝึกนิสัยให้กับเขาจนทำให้มีวันนี้ นิสัยที่ดี ฝึกไม่ยาก เริ่มจากที่บ้านใน 5...