ความรู้ ที่ได้จากอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ

ความรู้ ที่ได้จากอาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ

0 1081

สรุปเรื่องที่อาจารย์สอน
1. การรดน้ำต้นไม้ การรดน้ำต้นไม้ควร รดที่ราก ไม่ใช่ที่ผล ดังนั้น เราควรที่จะดูแลพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ก่อน ที่จะทุ่มเวลาทั้งหมดให้ลูกเรา2. ปริศนาธรรมในหนังไซอิ๋ว กับการเข้าสู่นิพพาน
การเดินทางสู่ให้มุ่งสู่ไซที หรือการเข้าสู่นิพพาน ของพระถัง จะต้องมีตัวละคร คือไซอิ้ว คือ ปัญญา
พระถัง คือ ศรัทธา/ เป้าหมาย
โป้ยก่าย คือ ศีล
ซัวเจ๋ง คือ สมาธิ
ม้าขาว คือ วิริยะ (ไม่มีความลังแลสงสัย)
ปีศาจ คือ กิเลส

การเดินทางต้องให้ ซัวเจ๋ง (สมาธิ) นำหน้า ส่วนพระถัง(ศรัทธา) ไซอิ้ว(ปัญญา) ม้าขาว(วิริยะ) เดินไปพร้อมกัน โดยให้ไซอิ้วจูงม้าขาว โป้ยก่าย(ศีล) ตามหลัง โดยระหว่างทางก็เกิดเหตุการณ์ดังนี้

1. ปีศาจจับตัวพระถังไป
– เมื่อไม่มี พระถัง (ศรัทธา/ เป้าหมาย) ต่างคนต่างลังเล จึงชวนกันเลิกไปไซที (หรือการเข้าสู่นิพพาน)

2. เมือปีศาจก่อกวน ไซอิ้ว(ปัญญา) ก็จัดการฆ่าปีศาจ ทำให้ พระถัง (ศรัทธา/ เป้าหมาย) ไม่พอใจ ทะเลาะกับ ไซอิ้ว(ปัญญา) ทำให้ ไซอิ้ว(ปัญญา) น้อยใจ หนีไปหาพระยูไล ให้โป้ยก่าย(ศีล) มาจูงม้า(วิริยะ) แทน
– เมือศีล มาอยู่ กับ วิริยะ แต่ขาดปัญญา ทำให้ งมงาย นั้นเอง
– ส่วน ไซอิ้ว(ปัญญา) เมือมีปัญหาไปหาพระยูไล คือ การเข้าปรึกษาบัณฑิต

3. เมือ ไซอิ้ว(ปัญญา) ทะเลาะกับ พระถัง (ศรัทธา/ เป้าหมาย) แล้วหนีไปอีก ที่นี้ให้ ซัวเจ๋ง(สมาธิ) มาจูงม้า(วิริยะ)แทน ปัญหาที่เกิดคือ
– เมื่อสมาธิอยู่กับวิริยะ ทำให้ บ้าสมาธิ นั่งสมาธิทั้งวันโดยขาดปัญญ

4. เมื่อเดินทางไปสู่ป่าเจอนายพราน พระถังก็ชวนนายพรานไปด้วย แต่นายพรานไม่ไป เพราะมีภาระต้องดูแลพ่อแม่
– เมื่อทุกอยากมีครบหมดแล้วแต่เรายังขาดความกตัญญู เราก็ไม่สามารถเข้าสู่นิพพานได้
– ในที่นี้ หมายถึง หากนายพรานตัดสินใจไปกับพระถัง โดยไม่ดูแลพ่อแม่ ปล่อยให้ท่านลำบาก ไม่ทำหน้าที่ลูก ก็ไม่อาจเข้าสู่นิพพานได้
ดังนั้น เราควรมีความกตัญญู ทำหน้าที่ของเราให้สำเรียบร้อยก่อน (ดูได้จาก ตอนเราบวช พระผู้บวชจะถามว่า อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ (บิดามารดาเธออนุญาติแล้วหรือ) )

เพราะฉนั้น การทางสู่นิพพาน อันดับแรกที่เราควรมีก่อน คือ พระถัง (ศรัทธา/ เป้าหมาย) และควรทำหน้าที่ของเราก่อน (ความกตัญญู) ก่อนที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าสู่นิพพาน