สูตรการคำนวณค่าต่างๆ

สูตรการคำนวณค่าต่างๆ

0 1357

Click-through rate (CTR) คือ อัตราการคลิกโฆษณาของเรา ทำให้เราทราบว่า ad copy หรือ banner มีความน่าสนใจต่อ user มากน้อยเพียงใด

CTR = (Click/Impression) x 100

 

Return On Investment (ROI) คือ กำไรสุทธิ ค่า Roi จะทำให้รู้ว่า เมื่อโปรโมทสินค้า A และ B พร้อมกัน ต้องการทราบว่าสินค้าไหนให้ผลตอบแทนมากกว่ากัน หาก A ให้ผลตอบแทนมากว่า เราก็จะส่งทราพฟิกไปให้ A

ROI = (รายรับ – ต้นทุน)/ต้นทุน

ตัวอย่างการคำนวณ ROI

roi

 

Earning Per Click (EPC) คือ เวลาส่ง Traffic ให้กับ Advertise หาก keyword ให้ EPC เป็นบวกเราก็ส่งทราฟไปมากที่สุดเท่าที่จะทำให้เพื่อผลกำไร แต่หาก keyword ไหนเป็นลบ เราก็จะหยุดรัน keyword นั้น

EPC = Click / Commission Earn

 

Cost Per Thousand Impression (CPM ) คือ ราคาเมื่อ user เห็น banner ของเรา  1000 ครั้ง

CPM = 1000 x CTR x CPC

Facebook ADs

Impression = Frequency x Reach

fb-stat