วิธีสร้าง email ในชื่อ domain เว็บไซต์เรา

วิธีสร้าง email ในชื่อ domain เว็บไซต์เรา

0 1064

ในการติดต่อสื่อสารกับ cpa network หรือติดต่อกับลูกค้า เราควจะใช้ email ที่เป็นชื่อโดเมนเรา เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่ cpa network และแสดงความเป็นเจ้าของโดเมน วันนี้ผมจะมาแนะนำการสร้าง email ภายใต้ชื่อโดเมนเรา ผมจะสาธิตตัวอย่างของ cpanel เริ่มกันเลยครับ

ขั้นตอนการสร้าง email ในชื่อ domain เว็บไซต์เรา

1. Loing เข้า cpanel จากนั้นก็คลิกเลือกที่ email account

mail

2. กรอกรายละเอียดชื่อ email และตั้ง password

mail2

3. จากนั้นก็ตั้งค่ารับ email โดยเราสามารถทำได้ 3 แบบคือ แบบ 1. forward ไปที่ Free Email (Gmail,Hotmail) 2. อ่าน email ที่ cpanel 3. Setup ใน Microsoft Outlook.  หรือ โปรแกรม Mail ในเครื่อง Mac เรามาดูวิธีการตั้งค่าแบบต่างๆ กันเลยครับ

3.1. forward ไปที่ Free Email (Gmail,Hotmail)

1. ไปที่ email ที่เราสร้างไว้ไว้ก่อนหน้า เลือก Access Webmail

mail3

2. คลิกเลือกที่ Forwarding Options

mail4

 

3. คลิกที่ Ad Forwarder กรอกเมล์ที่ต้องการให้ Forward ไป เท่านี้ก็เสร็จเรียบ

mail5

3.2 อ่าน email ที่ cpanel เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถอ่าน email ภายใต้โดเมนเรา ขั้นตอนการค่าก็เหมือนวิธีที่ 3.1 Access Webamil มาแล้ว จะมี option 3 option ให้เราเลือกอ่าน เราก็คลิก Read Email Using …

mail6

3.3 เปิดอ่าน Email ที่ Microsoft Outlook หรือ โปรแกรม Mail ในเครื่อง Mac

1. เข้าไปที่ Configure Email Client

mail7

2. เลือก Download ตามโปรแกรมที่เราจะใช้อ่าน email จะเป็น window หรือ โปรแกรม Mail ใน Mac

mail8

3. เมื่อ Download เสร็จแล้วก็ Double click เปิดไฟล์ เท่านี้ก็สำเร็จในการต้้งค่าแอ่าน email ที่เครื่องคอมเราแล้ว